Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Θέσεις Εργασίας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Θέση:
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Θέση:
700 ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
Θέση:
1 ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄
ΚΥΤ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΒΙΑΛ
Θέση:
1 ΘΕΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Η ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΓΑΛΗΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑ
Θέση:
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ,ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ,ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ, ΓΕΝ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ,ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ, Ω.Ρ.Λ., ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ