Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Όροι χρήσης

 

Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας www.isch.gr οφείλει να έχει διαβάσει τους όρους χρήσης προτού προβεί στην χρήση του ιστότοπου. Εφόσον ο χρήστης - επισκέπτης έχει κάνει χρήση του ιστότοπου τότε σημαίνει ότι έχει διαβάσει και έχει αποδεχτεί τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. 
 

Γενικοί όροι

 H ιστοσελίδα www.isch.gr αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία του Ιατρικού Συλλόγου, η οποία ανήκει στον Ιατρικό Σύλλογο Χίου με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΟΥ», η έδρα του Συλλόγου βρίσκεται στη διεύθυνση Λεωφόρος Αιγαίου 110 με Α.Φ.Μ: 090416862 και Δ.Ο.Υ. Χίου. 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων αν καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. 

Το παρόν αποτελεί συνολική συμφωνία μεταξύ του www.isch.gr και του επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν. 
 

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 Ο δικτυακός τόπος του www.isch.gr ενημερώνει τον χρήστη σχετικά με τις πληροφορίες που αναρτούνται μέσω του δικτυακού του τόπου. Το www.isch.gr δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στον διαδικτυακό τόπο. 

 

Πνευματική Ιδιοκτησία 

Ο παρών διαδικτυακός τόπος και τα περιεχόμενά του αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του www.isch.gr. Επίσης, διακριτικά γνωρίσματα, επωνυμίες και σύμβολα σε σχέση με τις πληροφορίες του www.isch.gr που εμφανίζονται στον διαδικτυακό του τόπο ανήκουν ή έχει παραχωρηθεί άδεια χρήσης τους στο www.isch.gr. Απαγορεύεται απολύτως η χρήση των όσων αποτελούν το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, με βάση τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του www.isch.gr. 

 

Πνευματική Ιδιοκτησία και σήμα 

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία του www.isch.gr και είναι Δικαίωμα Πνευματικής του Ιδιοκτησίας. Επιφυλασσόμενων όλων των δικαιωμάτων, κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει τα σύμβολα www.isch.gr είναι σήματα ή καταχωρημένα σήματα και χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. 

 

Απαλλαγή Ευθύνης 

Το www.isch.gr, αν και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες προκειμένου ο διαδικτυακός τόπος αυτός να είναι ασφαλής και απαλλαγμένος από κάθε ελάττωμα, εντούτοις δηλώνει ρητά ότι κάθε επίσκεψη στον διαδικτυακό τόπο αυτό γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και το www.isch.gr δεν αναγνωρίζει καμία απολύτως ευθύνη της για τυχόν βλάβη ή άλλη δυσλειτουργία οποιασδήποτε φύσεως τυχόν προκληθεί άμεσα ή έμμεσα στον χρήστη σε σχέση με την επίσκεψή του αυτή ή/και τη χρήση των περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου. 

Η ιστοσελίδα isch.gr έχει το δικαίωμα να αλλάξει τις πληροφορίες και τα κείμενα της χωρίς καμιά προειδοποίηση. Η ανάγνωση των πληροφοριών γίνεται με ευθύνη του αναγνώστη.