Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Νομοθεσία

Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρικής εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για ιατρούς Ε.Σ.Υ.

Λήψη

Κώδικας ιατρικής δεοντολογίας

Λήψη

Νέα ιατρική νομοθεσία – ΠΙΣ - Ιατρικών συλλόγων

Λήψη

Νομος_5034_2023 εκπροσώπηση στο Δ.Σ. νοσοκομείων

Λήψη