Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δικαιολογητικά

Προδιάγραφες λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου

Λήψη

Ετήσια δήλωση ιατρών

Λήψη

Δικαιολογητικά εγγραφής στο ειδικό μητρώο του Ι.Σ Χίου

Λήψη

Δικαιολογητικά για βεβαίωση λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου

Λήψη

Δικαιολογητικά 1ης εγγραφής στον Ι.Σ Χίου

Λήψη

Αίτηση εγγραφής στον Ι.Σ Χίου

Λήψη

Αίτηση εγγραφής στο ειδικό μητρώο του Ι.Σ Χίου

Λήψη

Αίτηση διαγράφης και μεταγραφής από τον Ι.Σ Χίου

Λήψη

Αίτηση διαγράφης ιατρού λόγω συνταξιοδότησης

Λήψη