Ενημερωτικές επισκέψεις σε σχολεία
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
 Ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου πρόκειται , μετά απο την  περσινή επιτυχία, να  διοργανώσει και φέτος επισκέψεις ενημερωτικού χαρακτήρα σε σχολεία. Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα να επικοινωνήσουν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου με το ΔΣ του Συλλόγου ώστε να γίνει ο προγραμματισμός.

Ανάπτυξη: chiosonline.gr