Οδηγός συνταγογραφίας
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
 

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ:

1.       1.      Οι ανειδίκευτοι ιατροί, που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος πριν το 1993 και οι ιατροί οι έχοντες ειδικότητα μπορούν να αναγράφουν στην συνταγή μέχρι 3 διαφορετικά φάρμακα και μέχρι 2 συσκευασίες ανά ιδιοσκεύασμα. Κατ’ εξαίρεση ο παραπάνω περιορισμός των συσκευασιών δεν ισχύει:

Α/ για τις συσκευασίες που περιέχουν μία δόση (π.χ. ενέσιμο αντιβιοτικό)

Β/ για τις συσκευασίες ιδιοσκευασμάτων για φαρμακοτεχνικές εργασίες.

Γ/ για χρόνιες παθήσεις, σε ασθενείς που ακολουθούν σταθερή θεραπευτική αγωγή. Στις περιπτώσεις αυτές ο θεράπων ιατρός, για παθήσεις σχετικές με την ειδικότητά του, δύναται να χορηγεί είτε μία συνταγή μηνιαίας διάρκειας όπου θα αναγράφεται η ένδειξη «χρόνια πάθηση – θεραπεία μηνός» είτε επαναλαμβανόμενη συνταγή τρίμηνης διάρκειας.

Για την επαναλαμβανόμενη συνταγή χρησιμοποιούνται 3 συνεχή φύλλα του συνταγολογίου και κάθε ένα απ’ αυτά εκτελείται ανά μήνα από τον φαρμακοποιό με την ένδειξη «1η εκτέλεση», «2η εκτέλεση», «3η εκτέλεση». Η συνταγή εκτελείται μέσα σε 5 μέρες από την ημερομηνία έκδοσής της. Για τις επαναλαμβανόμενες συνταγές το δεύτερο ή τρίτο φύλλο τους μπορεί να εκτελείται μέχρι 5 μέρες νωρίτερα ή αργότερα από την αναγραφόμενη στο φύλλο ημερομηνία.

     Στην περίπτωση που η επαναλαμβανόμενη συνταγή έχει φάρμακο εκτός λίστας και υπάρχει βεβαίωση αναντικατάστατου, τότε θα φωτοτυπείται το πρωτότυπο και στις φωτοτυπίες που επισυνάπτονται στις δύο επόμενες συνταγές θα αναγράφεται ότι «είναι ακριβές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου που κατατέθηκε με την πρώτη συνταγή στις …. του μήνα …..» και θα σφραγίζεται. Στις επαναλαμβανόμενες απαιτείται πρωτότυπη υπογραφή του ιατρού (να μην είναι με καρμπόν).

     Σε καμία από τις ανωτέρω εξαιρέσεις οι χορηγούμενες ποσότητες φαρμάκων ανά συνταγή δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν την θεραπεία μηνός.

2. Οι συνταγές όλων των ασφαλιστικών ταμείων πρέπει να αριθμούνται εντός 3 ημερών και να γράφονται στα βιβλία υποβολής κάθε τέλος του μηνός.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 67/2000 δεν χρειάζονται αρίθμηση τα φάρμακα.

3. Πρέπει να είναι συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία της συνταγής ενιαίου τύπου (ο κωδικός Νοσοκομείου δεν είναι απαραίτητος σε κανένα ασφαλιστικό ταμείο).

4. Εάν η συνταγή έχει μία συμμετοχή τότε δεν χρειάζεται να συμπληρώνεται από τον φαρμακοποιό η στήλη με την συμμετοχή του ασφαλισμένου σε κάθε φάρμακο, αλλά μόνο η συνολική συμμετοχή.

5. Σας παραθέτουμε τις παθήσεις που χαρακτηρίζονται χρόνιες:

v            Χρόνια Αποφρακτικής Πνευμονοπάθεια

v            Πνευμονική Ινωση

v            Πνευμονοκονίαση

v            Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια

v            Μεταμόσχευση Νεφρών και λοιπών οργάνων

v            Νόσος του PAGET

v            Οστεοπόρωση (πλην της καλσιτονίνης και των σκευασμάτων των Διφωνικών αλάτων που αναγράφονται σε απλή αγωγή)

v            Εκφυλιστική οστεοαρθροπάθεια

v            Νοσήματα κολλαγόνου (Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος Σκληροδερμία και άλλα)

v            Χρόνιες αρθρίτιδες

v            Βιταμινανθεκτική ραχίτιδα

v            Χρόνιες αναιμίες και διαταραχές πήξεως

v            Λεύκη

v            Εκζεμα (ατοπική δερματίτιδα)

v            Ψωρίαση

v            Ιχθύαση

v            Parkinson και λοιπά εκφυλιστικά νοσήματα Νευρικού Συστήματος

v            Επιληψία

v            Σκλήρυνση κατά πλάκας

v            Ψυχωσικές διαταραχές (Σχιζοφρένεια κλπ)

v            Μανιοκαταθλιπτική Ψύχωση (Διπολική Συναισθηματική Διαταραχή)

v            Χρόνια ή υποτροπιάζουσα κατάθλιψη

v            Χρόνιες Οργανικές Ψυχικές Διαταραχές (Ανοιες κλπ)

v            Σακχαρώδης διαβήτης

v            Υπερθυρεοειδισμός

v            Υποθυρεοειδισμός

v            Νόσος Addison

v            Νόσος Cushing

v            Αδενοϋποφυσιακή ανεπάρκεια

v            Αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα

v            Υπερχολιστεριναιμία

v            Υπερδιπιδαιμία

v            Αρτηριακή Υπέρταση

v            Στεφανιαία Νόσος

v            Καρδιακή ανεπάρκεια

v            Καρδιακές Αρρυθμίες

v            Συγγενείς καρδιοπάθειες

v            Αγγειοπάθειες

v            Νόσος Chron

v            Εκλώδης κολίτιδα

v            Χρόνια Παγκρεατίτιδα

v            Γλαύκωμα

v            Παθήσεις αιθουσαίου συστήματος (Νόσος Meniere κλπ)

v            Νεοπλασίες όλων των συστημάτων

v            Φυματίωση

v            HIV λοίμωξη

 

 

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:

1. Οι συνταγές χρειάζονται θεώρηση όταν η αρχική αξία είναι άνω των 60,00 Eυρώ. Όσες συνταγές είναι κάτω των 60,00 Ευρώ ανεξάρτητα του πόσες είναι ανά μήνα, δεν χρειάζονται θεώρηση.

2. Στις επαναλαμβανόμενες συνταγές η θεώρηση από τους ελεγκτές γιατρούς θα γίνεται μια φορά και για τις τρεις (3) συνταγές με την προϋπόθεση ότι θα αριθμούνται αυτές με τη σειρά εκτέλεσής τους δηλ. 1, 2, 3.

3. Οι φαρμακοποιοί που θα εκτελούν τις φαρμακευτικές εντολές που είναι θεωρημένες από ελεγκτή ιατρό, θα χορηγούν μόνο δύο εμβαλάγια και τα τρία πρώτα είδη, αν δεν φέρουν την ένδειξη «θεραπεία μηνός – χρόνια πάθηση» ή «επαναλαμβανόμενη συνταγή».

4. ΄Ολες οι συνταγές εκτελούνται εντός (5) πέντε εργασίμων ημερών από την αναγραφή τους από τον συνταγογράφοντα ιατρό. Εξαιρείται η περίπτωση που είναι θεωρημένες από τον ελεγκτή ιατρό πέραν των 5 ημερών, οπότε εκτελείται την ημέρα της θεώρησης.

5. Αν κάποια συνταγή είναι θεωρημένη και περιέχει φάρμακο εκτός λίστας χωρίς την απαιτούμενη γνωμάτευση ή περισσότερα των τριών ή περισσότερα των δύο εμβαλαγίων ανά είδος, χωρίς την ένδειξη «χρόνια πάθηση – θεραπεία μηνός» δεν θα εκτελείται.

6. Συνταγές που γράφουν φάρμακα της κατηγορίας Δ π.χ. ATARVITON, CENTRAC, DORM, FRISIUM, GARDENAL, HIPNOSEDON, LIBRAX, LEXOTANIL, LORAMET, STEDON, TAVOR, TRANXENE, XANAX κλπ, δεν χρειάζονται θεώρηση ανεξαρτήτως της ποσότητας των εμβαλλαγίων. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το ότι δεν χρειάζονται θεώρηση οι συνταγές αυτές δεν σημαίνει ότι δεν απαιτείται η μονόγραμμη αθεώρητη συνταγή που φυλάσσουμε για τρία χρόνια στα φαρμακεία μας.

7. Συνταγές που γράφουν φάρμακα της κατηγορίας ΓΣ κωδεϊνούχα φάρμακα (π.χ. LONARID Ν, SIVALB κλπ) δεν χρειάζονται θεώρηση, ανεξαρτήτως της ποσότητας των εμβαλλαγίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το ότι δεν χρειάζονται θεώρηση οι συνταγές αυτές δεν σημαίνει ότι δεν απαιτείται η μονόγραμμη θεωρημένη συνταγή που φυλάσσουμε για τρία χρόνια στα φαρμακεία μας. Έως 200 mg κωδεΐνης απαιτείται απλή συνταγή που φυλάσσουμε για δύο χρόνια στα φαρμακεία μας.

8. Συνταγές που φέρουν φάρμακα του Ν. 1729/87 πλην των κατηγοριών ΓΣ και Δ που σας αναφέραμε πιο πάνω, χρειάζονται θεώρηση ανεξαρτήτως ποσού και αξίας (δηλ. οι δίγραμμες συνταγές). Αυτά τα φάρμακα είναι: DELAVIRAL, DOVAVIXIN, DUO-EXTOLEN, DUROGESIC, CODEINE PHOSP φάρμακο, FENTANYL, FORTAL, JACTUS, NUBAIN, ROMIDON, ULTIVA, ZIDERON.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Ο φαρμακοποιός σύμφωνα με τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας είναι από τον Νόμο υπεύθυνος όχι μόνο για την καλή εκτέλεση των συνταγών αλλά και συνυπεύθυνος με τους συνταγογράφοντες γιατρούς για την συμμετοχή των ασφαλισμένων. Στις περιπτώσεις στις οποίες η νόσος που αναφέρεται ως διάγνωση στη συνταγή δεν εμπίπτει σαφώς στις κατηγορίες για τις οποίες χορηγούνται φάρμακα με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου, τότε ο φαρμακοποιός θα εισπράττει συμμετοχή 25% ή θα επιστρέφει τη συνταγή για διόρθωση στο θεράποντα ιατρό.

Σε κάθε άλλη περίπτωση ο φαρμακοποιός υποχρεούται να εισπράττει το ποσοστό συμμετοχής που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Για τον λόγο αυτό σας παραθέτουμε πίνακα με τις παθήσεις μειωμένης και μηδενικής συμμετοχής τον οποίο οφείλουν να ακολουθούν οι συνταγογράφοντες ιατροί και να ελέγχουν οι φαρμακοποιοί.

 

Ασθένειες με μηδενική συμμετοχή (0%)

Δεν καταβάλλουν συμμετοχή για τα φάρμακα που χορηγούνται σε εργατικό ατύχημα και για τα φάρμακα που χορηγούνται στην μητρότητα (κύηση-τοκετός-λοχεία).

Επίσης δεν καταβάλλουν συμμετοχή οι χρόνια πάσχοντες από τις εξής παθήσεις:

Α. Νεοπλάσματα όλων των συστημάτων και λευχαιμιών (Αντινεοπλασματικά φάρμακα και τα αντίδοτά τους, καθώς και τα φάρμακα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των συνεπειών των νεοπλασμάτων).

Β. Οι διαβητικοί μόνο για την ινσουλίνη.

Γ. Οι πάσχοντες από ψυχώσεις για τα νευροληπτικά και αντικαταθλιπτικά φάρμακα.

Δ. Οι επιληπτικοί για τα αντιεπιληπτικά φάρμακα.

Ε. Οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία για τα φάρμακα αποσιδήρωσης και των επιπλοκών της νόσου.

Στ. Οι αιμορροφιλικοί για τους αντιαιμορροφιλικούς παράγονες.

Ζ. Οι πάσχοντες από υποφυσιογενή νανισμό για την αυξητική ορμόνη.

Η. Οι πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε συνεχή θεραπεία υποκατάστασης με τεχνητά μέσα και οι έχοντες υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, οι παραπληγικοί και τετραπληγικοί, καθώς και οι ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση συμπαγών ή ρευστών οργάνων, για όλα ανεξαρτήτως τα φάρμακα.

Θ. Οι ασφαλισμένοι για τα κυτταροστατικά και ανοσορρυθμιστικά φάρμακα, ανεξάρτητα της πάθησης από την οποία πάσχουν.

Ι. Οι HIV θετικοί ασθενείς για τα αντιρετροϊκά φάρμακα που συνταγογραφούνται από τα αναγνωρισμένα κέντρα αναφοράς για την διάγνωση του AIDS και τις αναγνωρισμένες νοσοκομειακές μονάδες ειδικών λοιμώξεων.

Ια. Παιδιά και Ενήλικες για τους εμβολιασμούς του εγκεκριμένου κάθε φορά από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Εθνικού προγράμματος εμβολιασμού.

Ιβ. Οι ασφαλισμένοι για τα φάρμακα που προμηθεύονται από τα φαρμακεία του ΙΚΑ.

 

Μειωμένη συμμετοχή 10%

Καταβάλλουν μειωμένη συμμετοχή (ποσοστό 10%) για τα φάρμακα που χορηγούνται στις παρακάτω παθήσεις:

Α. Νόσος του PARKINSON και δυστονίες για τα αντιπαρκινσονικά φάρμακα.

Β. Αποιος διαβήτης για την αντιδιουρητική ορμόνη και τα συνθετικά ομόλογά της.

Γ. Χρόνια ρευματική βαλβιδοπάθεια και λοιπές βαλβιδοπάθειες, χρόνια πνευμονική καρδιοπάθεια, συγγενής καρδιοπάθεια, στεφανιαία νόσος, υπερλιπιδαιμίες.

Δ. Νοσήματα του συνδετικού ιστού (συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, σκληροδερμία, δερματομμοσίτης, αγγειϊτιδες, ρευματοειδής αρθρίτις, αγγυλωτική σπονδυλοαρθρίτις, ψωριασική αρθρίτις).

Ε. Οστεοπόρωση και νόσος PAGET για τα φάρμακα που επηρεάζουν το μεταβολισμό των οστών.

Στ. Μυασθένεια για τα παρασυμπαθομιμητικά και κορτικοειδή φάρμακα.

Ζ. Ινοκυστική νόσος.

Η. Φυματίωση.

Θ. Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

Ι. Κληρονομικό αγειοοιίδημα.

Ια.   Αδένωμα υπόφυσις.

Ιβ.   Ελκώδης κολίτις.

Ιγ.   Νόσος του CHRON.

Ιδ.   Κίρρωση του ήπατος.

Ιε.   Συγγενείς ιχθύαση.

Ιστ. Νόσος του WILSON.

Ιζ.   Χρόνια και επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια.

Ιη.   Βιταμινεξαρτώμενη ραχίτις.

Επίσης οι συνταξιούχοι που δικαιούνται του επιδόματος ΕΚΑΣ και για όσο χρόνο το δικαιούνται καθώς και τα μέλη οικογενείας τους συμμετέχουν με ποσοστό 10% στην αξία των φαρμάκων.

 

 

ΦΑΡΜΑΚΑ:

1.- Συνταγογραφούνται όλα τα φάρμακα που εμπεριέχονται στην λίστα.

2.- Φάρμακα που δεν είναι στην λίστα ΔΕΝ χορηγούνται από τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Για να χορηγηθούν θα πρέπει πάνω στην συνταγή να γράφεται η λέξη αναντικατάστατο με την σφραγίδα και την υπογραφή ιατρού και να υπάρχει ειδική βεβαίωση που να δικαιολογεί το αναντικατάστατο του φαρμάκου με την υπογραφή και σφραγίδα του ίδιου ιατρού. Εννοείται ότι η ημερομηνία της συνταγής και της βεβαίωσης θα πρέπει να είναι η ίδια.

3.- Εάν η συνταγή περιέχει «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ» φάρμακο θα πρέπει να συνοδεύεται με βεβαίωση εις διπλούν από το Νοσοκομείο ότι συνεχίζεται η Νοσοκομειακή θεραπεία. Το πρωτότυπο της βεβαίωσης του Νοσοκομείου ή της Ιδιωτικής Κλινικής υποβάλλεται από το φαρμακείο στα ασφαλιστικά ταμεία προς κάλυψη της χορήγησης και το αντίγραφο θα φυλάσσεται για (2) χρόνια.

Στη βεβαίωση, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ασθενούς, το νόσημα, το ότι έχει ανάγκη συνέχισης της θεραπείας στο σπίτι, η ποσότητα του φαρμάκου και το δοσολογικό σχήμα της αγωγής.

4.- Εάν η συνταγή περιέχει «ΚΡΑΤΙΚΟ» φάρμακο, για να εκτελεστεί από το φαρμακείο θα πρέπει να υπάρχει στη συνταγή η λέξη «ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ» με την σφραγίδα και την υπογραφή του Φαρμακοποιού Κρατικού Νοσοκομείου.

5.- Εάν η συνταγή περιέχει φάρμακο που είναι και «ΚΡΑΤΙΚΟ» και «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ» θα πρέπει να έχει και «στερείται» και την βεβαίωση του Νοσοκομείου που νοσηλεύτηκε, ότι συνεχίζεται η θεραπεία στο σπίτι.

6.- Οι ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΕΣ και τα όμοιά τους δεν χρειάζονται πλέον θεώρηση σε κανένα Ασφαλιστικό Ταμείο.

7.- Τα ασφαλιστικά ταμεία θα καλύπτουν την δαπάνη για τα φάρμακα εξωσωματικής γονιμοποίησης με συμμετοχή του ασφαλισμένου 25%. Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα (εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του αναντικατάστατου) και να είναι γραμμένα από γυναικολόγο. Εξαιρείται το ΙΚΑ (βλέπε ΙΚΑ).

8.- Τα ιδιοσκευάσματα που περιέχουν ΚΙΝΟΛΟΝΕΣ και ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΕΣ Γ’ ΓΕΝΙΑΣ χορηγούνται με ειδική συνταγή φυλασσόμενη επί διετία και αντιβιόγραμμα (για να επισυναπτεί στη συνταγή του ασφ. Ταμείου). 
 

α*/ Στο αντιβιόγραμμα πρέπει να αποδεικνύεται ότι το μικρόβιο που απομονώθηκε είναι ανθεκτικό στα αντιβιοτικά, των οποίων η χρήση δεν είναι υπό περιορισμό και χορηγούνται με απλή ιατρική συνταγή. Η χρονία βακτηριακή προστατίτις πρέπει να αποδεικνύεται με καλλιέργεια κατά Stamey-Meares.

β*/ Οι νεώτερες κινολόνες μπορούν να χορηγηθούν χωρίς αντιβιόγραμμα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. Αποδεδειγμένη οξεία ή χρόνια προστατίτις. Σύνδρομο χρόνιου πυελικού άλγους με ενδείξεις φλεγμονής, όπως αποδεικνύεται από την παρουσία πυοσφαιρίων στο προστατικό υγρό ή στα ούρα που ελήφθησαν μετά τη μάλαξη του προστάτου (απαιτείται εξέταση κατά Stamey-Meares) ή στο σπερμοδιάγραμμα ή σε βιοψία προστάτου.
  2. Οστεομυελίτις από GRAM αρνητικούς μικροοργανισμούς.
  3. Ινοκυστική νόσος παιδιών ή ενηλίκων με συνοδό λοίμωξη του αναπνευστικού.
  4. Διάρροια ταξιδιωτών, σοβαρή εμπύρετος γαστρεντερίτις από σαλμονέλες typhi ή σιγκέλλες (τριήμερος θεραπεία).
  5. Εμπύρετο σε ασθενείς με υποκείμενες αιματολογικές κακοήθειες, μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων, HIV λοίμωξη.
  6. Κακοήθης εξωτερική ωτίτις (προσοχή όχι η ψευδομοναδική ωτίτις των κολυμβητών).
  7. Εκρίζωση φορέων γονοκόκκου από το φάρυγγα και τον πρωκτό.
  8. Εναλλακτική χορήγηση προληπτικά στο στενό περιβάλλον ασθενούς με μηνιγγίτιδα από μηνιγγιτιδόκκοκο (εφάπαξ δόση).

γ*/ Οι κεφαλοσπορίνες γ΄ γενεάς από του στόματος μπορούν να χορηγηθούν χωρίς αντιβιόγραμμα σε ασθενείς με εμπύρετες και υποκείμενες αιματολογικές κακοήθειες, μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων, HIV λοίμωξη.

δ*/ Οι νεώτερες κινολόνες για τοπική οφθαλμική χρήση στην Βακτηριακή κερατίτιδα (π.χ. μετά από επιμολυνθέν τραύμα, μετά από χρήση φακών επαφής, ξηροφθαλμία εκ συνδρόμου Sjogren).

ε*/ Οι κεφαλοσπορίνες γ’ γενιάς από του στόματος και νεώτερες κινολόνες μπορούν επίσης να χορηγηθούν χωρίς αντιβιόγραμμα στην ακόλουθη περίπτωση.

Επί προηγηθείσης νοσηλείας στο νοσοκομείο και εφ’ όσον εκεί χορηγείται παρεντερικά κεφαλοσπορίνη γ΄ ή δ΄ γενεάς, ή αζτρεονάμη ή παρεντερική κινολόνη είναι δυνατή μετά τη βελτίωση της υγείας του ασθενούς, η ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο και η συνέχιση της νοσηλείας
κατ’ οίκον με χορήγηση μιας κεφαλοσπορίνης γ΄ ή αντίστοιχης κινολόνης από του στόματος. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται νοσοκομειακή συνταγή.

 

 

ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ:

Τα ιδιοσκευάσματα που αναφέρονται στον πίκανα της κατηγορίας κεφαλοσπορίνες γ’ γενιάς και νεότερες κινολόνες, συνταγογραφούνται από τον θεράποντα ιατρό μόνο εφ’ όσον είναι τα μόνα πρώτης εκλογής αντιβιοτικά, βάσει αντιβιογράμματος που υποχρεωτικά επισυνάπτεται στην αιτιολογημένη συνταγή και στην ιατρική συνταγή αν πρόκειται περί συνταγής ασφαλιστικού φορέα. Σε περίπτωση συνεχιζόμενης θεραπείας, στις επόμενες συνταγές θα επισυνάπτεται το φωτοαντίγραφο του αρχικού αντιβιογράμματος.

Αν οι νοσηλευθέντες ασθενείς χρειάζονται να συνεχίσουν στο σπίτι την νοσοκομειακή θεραπεία, θα πρέπει η συνταγή να συνοδεύεται από βεβαίωση του Νοσοκομείου ή της Ιδ. Κλινικής που να αναφέρει ότι το αντιμικροβιακό φάρμακο έχει επιλεγεί μετά από αντιβιόγραμμα ή ότι ο ασθενής έπασχε από νοσοκομειακή λοίμωξη. Οι βεβαιώσεις θα φέρουν υπογραφή διευθυντή ή επιμελητή κλινικής.


Ανάπτυξη: chiosonline.gr