Νομοθεσία – Δικαιολογητικά
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας

 Διατάξεις περί Ιατρικών Συλλόγων
 Ιατρικές Ειδικότητες
 Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος
 Άδεια Λειτουργίας Ιατρείου
 Δικαιολογητικά για την 1η εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο
 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας
 Άσκηση ιατρικής από αλλοδαπούς
 Άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος
 Οδηγίες συνταγογράφησης για ΙΚΑ, ΤΑΣ, ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ
 Οδηγίες συνταγογράφησης για ΔΕΗ,ΟΠΑΔ,ΤΡΑΠΕΖΕΣ,ΤΥΔΚΥ,ΤΑΞΥ,ΟΓΑ,ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ,ΟΤΕ
 Οδηγός συνταγογραφίας
 Νόμος 3754 (11/3/2009) για τις εργασιακές σχέσεις των ιατρών ΕΣΥ
 Νεα διαδικασία χορήγησης "ακριβών" φαρμάκων
 Ισοτιμία υπογραφής σε ιατρικά πιστοποιητικά και ιατρικές γνωματεύσεις

 

Ανάπτυξη: chiosonline.gr