Θέσεις εργασίας
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (8) ΟΚΤΩ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΠΦΥ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΑΕΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΟΚΥπΥ) ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

 


Ανάπτυξη: chiosonline.gr