Θέσεις εργασίας
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΟΚΥπΥ) ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ, ΑΥΣΤΡΙΑ
 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ
 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

 


Ανάπτυξη: chiosonline.gr