Αρχαιρεσίες 2011
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας

Διενεργήθηκαν στις 5/6/11 οι αρχαιρεσίες του Ιατρικού Συλλόγου Χίου:

Έλαβαν :

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

Τόπακα Ιφιγένεια 63
Χαλκιάς Γεώργιος 63
Καρτάλης Αθανάσιος 61
Σταυράκης Ιωάννης 51
Γεωργιάδης Ιωάννης 45
Πλέσσας Γεώργιος 42
Δαμαλάς Αριστόδημος 39
Γιαννικόπουλος Γεώργιος 36
Μιχαηλίδης Ανδρέας 34
Μοσχούρης Παναγιώτης 34

Παπαληός Δημήτριος 33
Κατσαρώνης Παρασκευάς 29

Εκλέγονται οι πρώτοι 9.
Λόγω ισοψηφίας μεταξύ Α.Μιχαηλίδη και Π.Μοσχούρη έγινε κλήρωση και εκλέγεται ο Π.Μοσχούρης 


Για εκπροσώπους στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Σμυρνιούδης Νικόλαος 73
Μιχαηλίδης Ανδρέας 45

Πολιτάκη Σταυρούλα 31
Γεωργιόπουλος Γεώργιος 21

Εκλέγονται οι πρώτοι 2


Για την Εξελεκτική Επιτροπή

Λίναρη Δέσποινα 46
Γαλάτουλα Ευστρατία 45
Γιασσά Τερψιθέα 32

Ζαννίκου Στυλιανή 31
Μυτιληναίου Ευτυχία 30
Μαμούνα Αγγελική 26

Εκλέγονται οι πρώτοι 3


Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο

Βογιατζής Εμμανουήλ -Πρόεδρος (Εκλέγεται χωρίς σταυρούς)
Καστής Γεώργιος -Αντιπρόεδρος (Εκλέγεται χωρίς σταυρούς)
Καλλέργης Γεώργιος 45
Καλούδης Ιωάννης 34
Στείρος Ευστράτιος 34
Ατσάλης Ευάγγελος 31
Γαρουφαλής Στέφανος 28
Ταναϊνης Νικόλαος 27

Σαρρής Γεώργιος 25
Ζερβούδη Λεμονιά 22

Εκλέγονται Πρόεδρος -Αντιπρόεδρος και οι 6 πρώτοι 

 


Ανάπτυξη: chiosonline.gr