Αρχαιρεσίες 2008
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας

  Την Τετάρτη 25/6/08 στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Χίου συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη στις εκλογές της 8ης Ιουνίου 2008 με θέμα τη συγκρότηση σε σώμα

 
Εξελέγησαν
 
Πρόεδρος
Ιωάννης Σταυράκης*
Αντιπρόεδρος
Αθανάσιος Καρτάλης
Γ. Γραμματέας
Ιφιγένεια Τόπακα
Ταμίας
Νικόλαος Σμυρνιούδης *
Μέλη
Αριστόδημος Δαμαλάς
Ευάγγελος Φαρμάκης 
Βασίλης Βασιλειάδης
Γεώργιος Γιαννικόπουλος
Νικόλαος Κορδαλής** 
 
 
    *Στα πλαίσια του πνεύματος συλλογικότητας που διέπει το Δ.Σ. αποφασίστηκε στο πρώτο μισό της θητείας του Συμβουλίου στη θέση του Προέδρου να αναλάβει ο Ιωάννης Σταυράκης και το δεύτερο μισό ο Νικόλαος Σμυρνιούδης.
 
** Την 1η Φεβρουαρίου 2009 έγινε αναπληρωματική εκλογή μέλους του Δ.Σ, μετά την παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. κ. Ν.Κορδαλή  και εξελέγη ο ορθοπαιδικός Ευάγγελος Ατσάλης
 
Μετά απο τις μεταβολές αυτές η παρούσα σύνθεση του Δ.Σ. είναι:
 
Πρόεδρος
Νικόλαος Σμυρνιούδης
Αντιπρόεδρος
Αθανάσιος Καρτάλης
Γ. Γραμματέας
Ιφιγένεια Τόπακα
Ταμίας
Ιωάννης Σταυράκης
Μέλη
Αριστόδημος Δαμαλάς
Ευάγγελος Φαρμάκης 
Βασίλης Βασιλειάδης
Γεώργιος Γιαννικόπουλος
Ευάγγελος Ατσάλης
  
    Επίσης για την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου ανετέθησαν οι εξής αρμοδιότητες  :

Ι.Σταυράκης, Ν.Σμυρνιούδης: Υπεύθυνοι τύπου και δημοσίων σχέσεων

Β.Βασιλειάδης: Σύνδεσμος με το σύλλογο Νοσοκομειακών γιατρών
 
Ε.Φαρμάκης: Σύνδεσμος με το Σύλλογο Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών (ΕΝΕΛΙΑ)
 
Α.Δαμαλάς: Υπεύθυνος για τους γιατρούς του ΙΚΑ
 
Α.Καρτάλης, Ι.Τόπακα: Υπεύθυνοι για τους νέους γιατρούς
 
Ν. Σμυρνιούδης: Συντονιστής συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης και σύνδεσμος με την Ιατρική Εταιρεία Χίου

Ι. Τόπακα: Υπεύθυνη κοινωνικών θεμάτων και γυναικών

Ε. Ατσάλης: Σύνδεσμος με τον ΟΚΑΝΑ

Ε.Φαρμάκης, Ν.Σμυρνιούδης: Υπεύθυνοι ιστοσελίδας Συλλόγου


 

Ανάπτυξη: chiosonline.gr