Ιατρικό Μουσείο Χίου
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
Το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Χίου ενημερώνει τους συναδέλφους
υγειονομικούς, ότι η δημιουργία του Ιατρικού Ιστορικού Μουσείου Χίου,
βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Εντός των ημερών αναμένεται η έκδοση της
οικοδομικής άδειας και θα ακολουθήσει η δημοπράτηση της κατασκευής του στο
κτίριο που παραχωρήθηκε στο Σύλλογο από το Νοσοκομείο, στην προκυμαία.
Παρακαλούμε τους συναδέλφους που διαθέτουν σχετικό υλικό να το διαθέσουν για
τον εμπλουτισμό του Μουσείου 

Ανάπτυξη: chiosonline.gr