Ιστοσελίδα του Ιστορικού Ιατρικού Μουσείου Χίου
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
 Σε λειτουργία βρίσκεται η ιστοσελίδα του Ιστορικού Ιατρικού Μουσείου Χίου www.iatrikomouseio.com στην οποία μπορείται να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τα εκθέματα του μουσείου.

Ανάπτυξη: chiosonline.gr