Παιδικές κατασκηνώσεις για παιδιά υγειονομικών
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
 Το ΤΣΑΥ ενέκρινε και φέτος την φιλοξενία ασφαλισμένων παιδιών που έχουν γεννηθεί από 1/1/94 έως 31/3/02 σε παιδικές κατασκηνώσεις που έχουν συμβληθεί για 3 περιόδους 22 ημερών η καθεμία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για πληροφορίες στον Ιατρικό Σύλλογο Χίου , τηλ 2271023815 

Ανάπτυξη: chiosonline.gr