Μείωση Συνδρομής Ιατρικού Συλλόγου για το 2015
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
 Στη συνεδρίαση της 26-11-14 το νεοσυσταθέν Δ.Σ., αποφάσισε, λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, μείωση της συνδρομής του Ιατρικού Συλλόγου για το έτος 2015  στο ποσό των 80 Eυρώ.

Ανάπτυξη: chiosonline.gr