Επιστολή Ο.Π.Α.Δ για τις παρακλινικές εξετάσεις
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
Σε επιστολή του ΟΠΑΔ με ημερομηνία 17/5/10 και αρ.πρωτ: οικ2142 "Σχετικά με επανάληψη παρακλινικών εξετάσεων" επισημαίνεται:
Σε περίπτωση που κάποιος ιατρός προτείνει επανάληψη παρακλινικών εξετάσεων (μικροβιολογικών) σε μικρό χρονικό διάστημα απο την εκτέλεση των προηγουμένων, η σχετική εντολή θα συνοδεύεται απο αιτιολογημένη ιατρική γνωμάτευση απο την οποία θα προκύπτει η αναγκαιότητα της επανάληψης.
Οι πράξεις προληπτικής ιατρικής που αφορούν προσυμπτωματικό έλεγχο χορηγούνται μια φορά τον χρόνο. Στις εν λόγω περιπτώσεις θα προσκομίζονται και τα αποτελέσματα των προηγούμενων εξετάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν ολόκληρο το παραπάνω έγγραφο απο τα γραφεία του Συλλόγου.
Για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2271040155 (Κα Β.Πεγκλίδου) ή στο mail : ypad55@opad.gr
 

Ανάπτυξη: chiosonline.gr