Συλλογή εκθεμάτων για το Ιατρικό Μουσείο
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας

 Καθώς προχωρεί η διαδικασία της δημοπράτησης των επισκευαστικών εργασιών του κτιρίου του Ιστορικού Ιατρικού Μουσείου Χίου σύντομα θα ξεκινήσει η διενέργεια της μουσειολογικής μελέτης. Σε αυτήν  θα αξιολογηθούν τα πιθανά εκθέματα και θα επιλεγούν αυτά που θα εκτεθούν καθώς και ο τρόπος παρουσίασης τους. Για τον λόγο αυτό καλούνται όλοι όσοι ενδιαφέρονται για προσφορά υλικού να επικοινωνήσουν άμεσα με τα μέλη του Δ.Σ. του Ι.Σ.Χ. ώστε να γίνει η αρχική καταγραφή.   


Ανάπτυξη: chiosonline.gr