ΕΠΕΙΓΟΝ:Συμβάσεις με Οίκο Ναύτου
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας

 

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΑΔΑ: 4ΙΦΦ469ΗΞΞ-3

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Πειραιάς : 2/12/2010

Αριθμ. Πρωτ: 26903

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΟΜΟΦΩΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατάθεσης αιτήσεων ιατρών Κέντρου και Επαρχίας, για σύναψη σύμβασης με τον ΟΝ, για κάλυψη αναγκών των ασφαλισμένων του.

Ειδικότερα , η πρόσκληση ενδιαφέροντος αφορά Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, Διαγνωστικά Κέντρα, Μικροβιολογικά Ιατρεία, Οδοντιάτρους, Φυσικοθεραπευτές, Κέντρα αποκατάστασης, Ορθοπεδικά- Οπτικά καταστήματα και Οδοντοτεχνίτες για Πειραιά ,Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον ο ΟΝ επιθυμεί να εξετασθεί η δυνατότητα παροχής εκπτώσεων .

Οι πάροχοι που θα συμβληθούν, θα συνδεθούν με δικά τους έξοδα, οι μεν Ιατροί στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ενώ οι υπόλοιποι πάροχοι στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ (e-ΟΝ)) μέσω διαδικτυακών εφαρμογών.

Οι αιτήσεις – προσφορές θα υποβληθούν μόνον ηλεκτρονικά στην διεύθυνση www . oikosnautou . gr

Όσες αιτήσεις υποβληθούν μετά την καθοριζόμενη ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η παρούσα να δημοσιευθεί δύο φορές στις εφημερίδες ΝΕΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.Ο.Ν.

ΔΙΠΛΑ ΜΑΡΙΑ

υποχρεωτική η αναγραφή του ΑΜΚΑ καθώς και τραπεζικού λογαριασμού ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ.

 

 


Ανάπτυξη: chiosonline.gr