Προκήρυξη εκλογών Ιατρικού Συλλόγου Χίου
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
Μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Χίου της 20ης Απριλίου 2011 προκηρύσσονται αρχαιρεσίες την Κυριακή 5 ΙΟΥΝΙΟΥ του 2011 για την ανάδειξηνέου Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής,Πειθαρχικού Συμβουλίου και Εκπροσώπων του Συλλόγου για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
      Η προκήρυξη των αρχαιρεσιών γίνονται βάσει του άρθρου 55 του Β.Δ. 11.10.1957, ΦΕΚ Α αριθ. φ. 225 και κατόπιν εγγράφου της 8ης/4/2011 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμό πρωτοκόλλου Υ7α/Γ.Π. 33942.
      Οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία του Συλλόγου μας, (Καναλά 2 - δεύτερος όροφος) από τις 10.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου.
      Οι αρχαιρεσίες   θα αναδείξουν τα εννέα (9) μέλη για το Δ.Σ., τα τρία (3) μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τα έξι (6) μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου και τα δυο (2) μέλη που θα εκπροσωπήσουν το Σύλλογο μας στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για την επόμενη τριετία.
       Δικαίωμα ψήφου έχουν  τα μέλη τα οποία έχουν τακτοποιήσει την εισφορά τους για το Έτος 2011 και έχουν ανανεώσει το Δελτίο της Ιατρικής τους ταυτότητας, όπως προβλέπει ο Νόμος.
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ :
1.     Οι υποψήφιοι για όλες τις θέσεις πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους απ΄ευθείας στον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Χίου κ. ΣΜΥΡΝΙΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ έως την 5.5.2011.
2.     Ο σταυρός προτιμήσεως τίθεται δεξιά ή αριστερά του ονόματος των υποψήφιων.
3.     Για το Δ.Σ. μπορούν να τεθούν έως εννέα (9) σταυροί
      για την Εξελεγκτική Επιτροπή έως τρεις (3)
      για το Πειθαρχικό Συμβούλιο έως έξι (6) και ψηφίζονται  μόνο τα  
     μέλη  γιατί ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος θεωρείται ότι έλαβαν το  
     σύνολο των ψηφοδελτίων.
4.     Κατά τη ψηφοφορία απαγορεύεται η παραμονή άλλων προσώπων στο χώρο των αρχαιρεσιών, εκτός από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και των αντιπρόσωπων των συνδυασμών.
5.     Η εκλογή γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας. Τα ψηφοδέλτια θα είναι ξεχωριστά για κάθε όργανο.
6.     Οι εκλογές θα διενεργηθούν από Επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Χίου κ. ΣΜΥΡΝΙΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, την Γενική Γραμματέα κα ΤΟΠΑΚΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, 3 (τρεις) ψηφολέκτες και τα αναπληρωματικά τους μέλη.
 
Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι να ακολουθήσουν προσεκτικά τις ανωτέρω λεπτομέρειες για να αποφευχθούν παρανοήσεις ως προς τα όρια και τις ημερομηνίες, δεδομένου ότι αυτά καθορίζονται αυστηρά από το Νόμο

Ανάπτυξη: chiosonline.gr