ΘΕΣΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
Το Διαγνωστικό Κέντρο ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ|ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, με ηγετική θέση στο χώρο της Υγείας στην Κύπρο, στο πλαίσιο εφαρμογής των σχεδίων διαρκούς ανάπτυξής του, επιθυμεί να εντάξει άμεσα στο ιατρικό δυναμικό του:
Ειδικό Ιατρό Ακτινοδιαγνώστη Πλήρους Απασχόλησης στο Τμήμα Υπερήχων & Μαστογραφίας
 
Απαραίτητα προσόντα
·         Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνώριση ειδικότητας
·         Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στη διενέργεια και γνωμάτευση υπερηχογραφημάτων και ειδικότερα σε εξετάσεις υπέρηχου μαστού, στερεοτακτικές βιοψίες μαστού  και μαστογραφίας.
·         Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
·         Απαιτείται εγγραφή στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας στην Κύπρο
Προσφέρονται:
·         Ελκυστικό πακέτο αμοιβών & παροχών που περιλαμβάνει:
o   Ετήσιες απολαβές: €100.000€+ αναλόγως εμπειρίας και προσόντων
o   Ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης (MedicalMalpractice)
o   Πρόσθετες παροχές για υπηρεσίες ΠΦΥ, Β’ βάθμιας και οδοντιατρικές από τις μονάδες του ομίλου Βιοιατρική
·         Φορολογική έκπτωση για 10 έτη για το 50% των ετήσιων απολαβών (ισχύει για φορολογικούς κάτοικους εξωτερικού)
·         Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης
·         Παροχή βοήθειας για την μετεγκατάσταση και εγγραφή ως ιατρός στις αρμόδιες κυπριακές αρχές
·         Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: careers@evresisdiagnostic.com / Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως καλέσετε στο 0035722861042 

Ανάπτυξη: chiosonline.gr