Ετήσια Γενική Συνέλευση Ι.Σ.Χ.
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
Στις 18 Απριλίου 2010 στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου "Μ. Βουρνούς" πραγματοποιήθκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας για το έτος 2010. Εκτέθηκαν τα πεπραγμένα του έτους 2009, εγκρίθηκαν ο οικονομικός απολογισμός έτους 2009 και ο προϋπολογισμός έτους 2010 και συζητήθηκαν διάφορα άλλα θέματα.
 

Ανάπτυξη: chiosonline.gr