Νεα σύνθεση του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Χίου
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
Στην πρώτη συνεδρίαση του 2010 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη, στα πλαίσια της συλλογικότητας,  απο την αρχή της θητείας του Δ.Σ. μεταβολή στην σύνθεση του Προεδρείου. Συγκεκριμένα έγινε εναλλαγή στις θέσεις του Προέδρου και του Ταμία μεταξύ του Ν.Σμυρνιούδη και του Ι.Σταυράκη. Μετά απο τις μεταβολές αυτές η παρούσα σύνθεση του Δ.Σ. είναι:
 
Πρόεδρος
Νικόλαος Σμυρνιούδης
Αντιπρόεδρος
Αθανάσιος Καρτάλης
Γ. Γραμματέας
Ιφιγένεια Τόπακα
Ταμίας
Ιωάννης Σταυράκης
Μέλη
Αριστόδημος Δαμαλάς
Ευάγγελος Φαρμάκης 
Βασίλης Βασιλειάδης
Γεώργιος Γιαννικόπουλος
Ευάγγελος Ατσάλης

Ανάπτυξη: chiosonline.gr