ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
 ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ζητείται για εργασία σε ακτινοδιαγνωστικό 
εργαστήριο στην Ορεστιάδα, πρόσληψη μετά από αξιολόγηση. Μετά από 
κρατήσεις και φόρους, καθαρή, τιμή 2.500€ , 6947839391

Ανάπτυξη: chiosonline.gr