Ενημερωτικές επισκέψεις σε σχολεία
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
 Ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας και την Εταιρία Αγωγής Υγείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διοργανώνει επισκέψεις ενημερωτικού χαρακτήρα σε σχολεία με έμφαση στην ενημέρωση για το κάπνισμα, την διατροφή και τον υγιεινό τρόπο ζωής.  

Ανάπτυξη: chiosonline.gr