Σχέδιο πρότασης αποζημιώσεων ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
 Σχέδιο πρότασης αποζημιώσεων ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Πλήρες κείμενο στους συνδέσμους:
http://www.pis.gr/images/site/100/99_eopyy_a.PDF
http://www.pis.gr/images/site/100/99_eopyy_b.PDF
http://www.pis.gr/images/site/100/99_eopyy_c.PDF

Ανάπτυξη: chiosonline.gr