Προκήρυξη εκλογών Ιατρικού Συλλόγου Χίου
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
Μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Χίου προκηρύσσονται αρχαιρεσίες την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2014 για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής,Πειθαρχικού Συμβουλίου και Εκπροσώπων του Συλλόγου για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
    
      Οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν στο Ιστορικό Ιατρικό Μουσείο Χίου (Λεωφ.Αιγαίου 110 & Ν.Κουβελα 2)  από τις 9.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου στις 7.02 μ.μ.
      Οι αρχαιρεσίες   θα αναδείξουν τα εννέα (9) μέλη για το Δ.Σ., τα τρία (3) μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τα έξι (6) μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου και τα δυο (2) μέλη που θα εκπροσωπήσουν το Σύλλογο μας στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για την επόμενη τριετία.
       Δικαίωμα ψήφου έχουν  τα μέλη τα οποία έχουν τακτοποιήσει την εισφορά τους για το Έτος 2014 και έχουν ανανεώσει το Δελτίο της Ιατρικής τους ταυτότητας, όπως προβλέπει ο Νόμος.
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ :

1. Ο σταυρός προτιμήσεως τίθεται δεξιά ή αριστερά του ονόματος των υποψήφιων.
2.  Για το Δ.Σ. μπορούν να τεθούν έως εννέα (9) σταυροί
      για την Εξελεγκτική Επιτροπή έως τρεις (3)
      για το Πειθαρχικό Συμβούλιο έως έξι (6) και ψηφίζονται  μόνο τα  
     μέλη  γιατί ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος θεωρείται ότι έλαβαν το  
     σύνολο των ψηφοδελτίων.
3. Κατά τη ψηφοφορία απαγορεύεται η παραμονή άλλων προσώπων στο χώρο των αρχαιρεσιών, εκτός από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και των αντιπρόσωπων των συνδυασμών.
4. Η εκλογή γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας. Τα ψηφοδέλτια θα είναι ξεχωριστά για κάθε όργανο.
5. Οι εκλογές θα διενεργηθούν από Επιτροπή που αποτελείται από την Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Χίου κα. Τόπακα Ιφιγένεια, τον Γενικό Γραμματέα κο Καρτάλη Αθανάσιο, 3 (τρεις) ψηφολέκτες και τα αναπληρωματικά τους μέλη.
 
Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι να ακολουθήσουν προσεκτικά τις ανωτέρω λεπτομέρειες για να αποφευχθούν παρανοήσεις ως προς τα όρια και τις ημερομηνίες, δεδομένου ότι αυτά καθορίζονται αυστηρά από το Νόμο

Ανάπτυξη: chiosonline.gr