ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
Σας υπενθυμίζουμε ότι την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018  από τις 09:30 έως και τις 19:30

θα πραγματοποιηθούν στο Ιστορικό Ιαττρικό Μουσείο οι Αρχαιρεσίες του Ιατρικού Συλλόγου 

Χίου για την ανάδειξη:

 

  1. Εννεαμελούς (9) Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Τριμελούς (3) Εξελεγκτικής Επιτροπής 
  3. Προέδρου, Αντιπροέδρου, έξι  (6) τακτικών μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου
  4. Τεσσάρων (4) εκπροσώπων του Συλλόγου στη Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

Ανάπτυξη: chiosonline.gr