ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Ι. Σ. ΧΙΟΥ 2013
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας

 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 152                                                                                                                                          28.03.2013

 

                                  
                                     ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ  ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΙΟΥ

 

                                                                   Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Κύριε/α συνάδελφε,

 Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην ετήσια τακτική γενική Συνέλευση των Μελών του Συλλόγου μας για το  έτος 2013, που  θα  πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή 14.04.2013 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα του Ιστορικού Ιατρικού Μουσείου «ΑΔ. ΚΟΡΑΗΣ». Στην  περίπτωση  που  δεν   θα   υπάρξει απαρτία
την  καθορισμένη ώρα η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και στον ίδιο χώρο στις 11.00 π.μ. με όσους συνάδελφους θα παρευρίσκονται
στην αίθουσα την ώρα εκείνη.

Θα συζητηθούν :

1.     Πεπραγμένα  Δ.Σ. του έτους 2012

2.     Ετήσιος  Οικονομικός  απολογισμός έτους 2012

3.     Έγκριση προϋπολογισμού έτους  2013

4.     Διάφορα άλλα θέματα.

 

Στη γραμματεία του συλλόγου θα πρέπει να καταθέσετε συμπληρωμένο το έντυπο που σας έχει επισυναφθεί. Επιπλέον θα πρέπει
να καταβάλλετε την εισφορά σας προς το Σύλλογο για το έτος 2013 και θα θεωρηθεί η Ιατρική σας ταυτότητα. Γι’ αυτό παρακαλείσθε 
να προσέλθετε  νωρίτερα.

                                                                           Το  Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Χίου

 

Ανάπτυξη: chiosonline.gr