ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
’λλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
 Η ιατρική εταιρεία OLYMPIAN MEDICAL SERVICES ενδιαφέρεται να προσλάβει ιατρό για εργασία στους Νέους Πόρους Πιερίας, για χρονικό διάστη΅α 4 ΅ηνών από 1η Ιουνίου – έως 1 Οκτωβρίου 2020. Προσφέρεται δωρεάν δια΅ονή και ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (΅ε προοπτική ΅όνι΅ης συνεργασίας). Παρακαλού΅ε για την αποστολή βιογραφικών στο olympianmedicalservices@gmail.com Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977 617401

Ανάπτυξη: chiosonline.gr