ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το νόμο 3846/10 στις 10-11-2011 λήγει η παράταση που έχει χορηγηθεί για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου και διαγνωστικού εργαστηρίου καθώς και η προθεσμία προσαρμογής των παραπάνω ιδιωτικών φορέων παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας προς τις διατάξεις του ΠΔ 84/2001.

Η παράταση αφορούσε φορείς που λειτουργούσαν πριν την έναρξη εφαρμογής του παραπάνω διατάγματος.

Κατόπιν τούτου πρέπει άμεσα να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προκειμένου να ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία της αίτησης και έκδοσης της άδειας.

Ανάπτυξη: chiosonline.gr