ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ.Ε.Η 40 ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας

Η Δ.Ε.Η. προκηρύσσει σαράντα (40) θέσεις Ιατρών με τους οποίους προτίθεται να συνάψει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου
ετήσιας διάρκειας, για παροχή υπηρεσιών Ιατρικής Εργασίας, για Μονάδες του Ομίλου Δ.Ε.Η. που εδρεύουν στους Νομούς
του Πίνακα 1.

Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι μπορόυν να επισκευθούν τους παρακάτω συνδέσμους έτσι ώστε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

1)
http://www.dei.gr/Default.aspx?id=67140&nt=18&lang=1
2) http://www.dei.gr/Documents2/APASXOLHSH/%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%99%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3/%CE%91%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf
3) http://www.dei.gr/Documents2/APASXOLHSH/%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%99%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3/%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf


Ανάπτυξη: chiosonline.gr