ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΧΙΟΥ
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας

Ενημερώνουμε τους συμβεβλημένους με ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ ιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου Χίου για την εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ με Αρ.Πρ. Γ55/864 της 30-9-2011 που ορίζει ότι:

από την 1-11 2011 για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ θα γίνεται χρήση των συνταγολογίων που διαθέτει ήδη και χρησιμοποιεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ως εκ τούτου θα πρέπει οι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ ιατροί να προμηθευτούν από τη μονάδα υγείας του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Χίου το ενιαίο έντυπο συνταγολογίου ΙΚΑ -ΕΤΑΜ. Το ενιαίο συνταγολόγιο θα το χρησιμοποιούν για να εκδίδουν χειρόγραφες συνταγές, μόνο όταν δεν είναι εφικτή η έκδοση ηλεκτρονικών συνταγών ΕΟΠΥΥ.

Τα ατομικά συνταγολόγια των ασφαλισμένων των εν λόγω ταμείων δεν θα χρησιμοποιούνται από 1ης Νοεμβρίου 2011.

Για την παραλαβή των συνταγολογίων οι ιατροί του ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ την πρώτη φορά θα πρέπει να προσκομίσουν στο ΙΚΑ -ΕΤΑΜ Χίου το βιβλιάριο ΤΣΑΥ και απλή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας αυτού που θα σημειώνεται ο αριθμός ΑΦΜ και ΑΜΚΑ . Κατά την παραλαβή θα συμπληρώνεται και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν σύμβαση με τον ΟΠΑΔ και/ή ΟΑΕΕ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες http://www.fspellas.gr/files/G55_864_30092011.pdf και στο site της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Σημειώνουμε ότι τα παραπάνω αφορούν μόνο τη χορήγηση συνταγολογίων στους ιατρούς και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση υπαγωγή του ιατρού στον ΕΟΠΥΥ καθώς ακόμα ισχύουν, μέχρι το τέλος του 2011, οι συμβάσεις με τον ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ οι οποίες ρυθμίζουν και τον τρόπο πληρωμής των ιατρών.


Ανάπτυξη: chiosonline.gr