Ενημέρωση εργαστηριακών ιατρών για συμβάσεις με Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
http://www.labdoc.gr/pdf/enimerosi%20eopyy%205-1-12.pdf

Ανάπτυξη: chiosonline.gr