ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Ι.Σ.ΧΙΟΥ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
 Αριθ. Πρωτ.508                                                                                     ΧΙΟΣ   07.09.2018

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Χίου βάσει της κείμενης νομοθεσίας περί Ιατρικών Συλλόγων προκηρύσσει την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018 από την ανατολή (07:39) μέχρι και την δύση (18:39) του ηλίου, στα γραφεία του Συλλόγου στο Ιστορικό Ιατρικό Μουσείο, αρχαιρεσίες για την ανάδειξη:

1.    Εννεαμελούς (9) Διοικητικού Συμβουλίου

2.    Τριμελούς (3) Εξελεγκτικής Επιτροπής και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών 

3.    Προέδρου, Αντιπροέδρου, έξι  (6) τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου

4.    Τεσσάρων (4) εκπροσώπων του Συλλόγου στη Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν στο Σύλλογο μέχρι την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12 το μεσημέρι.

Δικαίωμα ψήφου έχουν οι ιατροί που έχουν εξοφλήσει την συνδρομή του έτους 2018.

Σύμφωνα με το Νόμο 727/77 η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη και η παράλειψη αυτού συνιστά Πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται.

Επιτρέπεται  με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, το ίδιο πρόσωπο να εκλεγεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου και ως εκπρόσωπός του στη Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Ν.4512. Φ.Ε.Κ. 5/17-01-2018, Τεύχος Α΄).

 

                                 Για το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Χίου

   

        Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γενικός Γραμματέας

ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                        ΜΑΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ανάπτυξη: chiosonline.gr