Θεώρηση πράξεων και παρακλινικών ΟΠΑΔ
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
 Ενημερωθείτε στην παρακάτω διεύθυνση για τη διαδιακασία θεώρησης εντολών υγειονομικής περίθαλψης που αφορούν ιατρικές πράξεις- παρακλινικές εξετάσεις στον ΟΠΑΔ
http://www.opad.gr/Έγγραφα%20ΟΠΑΔ/Νέα%20-%20Ανακοινώσεις%20-%20Δελτία%20Τύπου/ΘΕΩΡΗΣΗ%20ΕΝΤΟΛΩΝ%20ΙΑΤΡΙΚΩΝ%20ΠΡΑΞΕΩΝ-ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ%20ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.pdf

Ανάπτυξη: chiosonline.gr