Ετήσια Γενική Συνέλευση Ι.Σ.Χ.
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
Στις 5 Απριλίου 2009 στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου "Μ. Βουρνούς" πραγματοποιήθκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας για το έτος 2009. Εκτέθηκαν τα πεπραγμένα του έτους 2008, εγκρίθηκαν ο οικονομικός απολογισμός έτους 2008 και ο προϋπολογισμός έτους 2009 και συζητήθηκαν διάφορα άλλα θέματα.
Λεπτομερής ενημέρωση για τα μέλη στο κλειστό τμήμα της ιστοσελίδας ("Είσοδος Μελών" απο την αρχική σελίδα)
 

Ανάπτυξη: chiosonline.gr