Διαμαρτυρία προς ΟΠΑΔ
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΟΥ 

Α.Π.472                                                                                                                                                Χίος 4-8-2011

                                                                                                                         Προς : κ. Σουλιώτη, Πρόεδρο  ΟΠΑΔ

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε έντονα για τις μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές των συμβεβλημένων ιατρών του Ιατρικού Συλλόγου Χίου από τον Ο.Π.Α.Δ.

Υπενθυμίζουμε ότι, ενώ με γραπτή δέσμευση της Διοίκησης του Οργανισμού σας, τα οφειλόμενα θα εξοφλούντο ανά τακτικά χρονικά διαστήματα από 01/01/2011 με τη διενέργεια πρόχειρου λογιστικού ελέγχου και οι οφειλές των προηγούμενων ετών θα εξοφλούντο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα , εντούτοις σήμερα στους γιατρούς της περιφέρειας μας συνεχίζετε να οφείλετε μεγάλο μέρος των δεδουλευμένων τους , με αποτέλεσμα τα μέλη μας να διαμαρτύρονται έντονα ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα λειτουργικά τους έξοδα.

Συγκεκριμένα τον προηγούμενο μήνα και σε ένα μόνο μέρος των ιατρών του Συλλόγου μας εξοφλήθηκαν οι δύο πρώτοι μήνες του 2011 ενώ στη μεγάλη πλειοψηφία των μελών μας οφείλονται δαπάνες όλου του 2010 και μέρος του 2009.

Να σας επισημάνουμε επίσης ότι λόγω της υποστελέχωσης του τοπικού γραφείου του Οργανισμού σας ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου και προκειμένου να επιταχύνει τη διαδικασία του ελέγχου, πήρε την πρωτοβουλία και διέθεσε για ένα μήνα άτομο, αναλαμβάνοντας και την αμοιβή του, ώστε να συνδράμει το προσωπικό του τοπικού Ο.Π.Α.Δ . και να πάρουν τα μέλη μας μέρος των οφειλομένων

Φυσικά κατανοείτε ότι αυτό δεν μπορεί να επαναλαμβάνεται, για αυτό και σας ζητούμε να μας ενημερώσετε άμεσα για τις ενέργειες που προτίθεσθε να κάνετε προκειμένου να επιταχυνθούν τοπικά οι διαδικασίες αποπληρωμής των μελών μας .

Σας κάνουμε γνωστό επίσης ότι δεν πρόκειται να ανεχθούμε επί μακρόν αυτό τον εμπαιγμό και ότι εάν σε ένα μήνα από σήμερα δεν εφαρμόσετε το χρονοδιάγαμμα της καταβολής των οφειλομένων θα προχωρήσουμε σε αναστολή της παροχής επί πιστώσει των υπηρεσιών μας σε ασφαλισμένους του Ο.Π.Α.Δ .

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Χίου


Ανάπτυξη: chiosonline.gr