Έγκριση χρηματοδότησης για το Ιατρικό Μουσείο
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την από 27-04-2009 επιστολή του Γραφείου Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (“Grant Offer Letter”) που μας κοινοποιήθηκε απο την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής εγκρίθηκε η συγχρηματοδότηση της με αρ. πρωτ. EL0042 πρότασης με θέμα: «Ίδρυση ιστορικού ιατρικού μουσείου στο Νομό Χίου».  

Ανάπτυξη: chiosonline.gr