Κοινή Υπουργική Απόφαση Για Την Απελευθέρωση Της Συνταγογράφησης
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας

Κοινή Υπουργική Απόφαση Για Την Απελευθέρωση Της Συνταγογράφησης (Εθνικό Τυπογραφείο Αρ. ΦΕΚ 3008, Τεύχος Β του 2011)
http://www.et.gr/idocs-nph/pdfimageSummaryviewer.html?args=sppFfdN7IQP5_cc--m0e1xordiczUDT-gKcpQxihjJO8rzSZFxgk-eWy3uQ8Giw0kAYi3ORfmao3UOoHWc2smzDvRZdZ8Xdw75h8iB-tM3_vKMSuwFT8g8jMbcMCublFfxlNP8qam0anh4soEhEGVRE8ZWphWi4A_ablMkf2i-2biLjsv2jYqQ..


Ανάπτυξη: chiosonline.gr