Αποτέλεσμα αναληρωματικής εκλογής
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
Την 1η Φεβρουαρίου 2009 έγινε αναπληρωματική εκλογή μέλους του Δ.Σ, μετά την παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. κ. Ν.Κορδαλή λόγω αποχώρησης απο την Χίο και καθώς στον συνδυασμό του δεν υπήρχαν αναπλρωματικά μέλη .  Η προκήρυξη έγινε βάσει του άρθρου 29 του Β.Δ 7.11.1957, ΦΕΚ Α αριθ. φ. 25.

Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του Συλλόγου μας, ψήφισαν 36 μέλη και εξελέγη ο ορθοπαιδικός Ευάγγελος Ατσάλης.


Ανάπτυξη: chiosonline.gr