Γίνε εθελοντής για την αντιμετώπιση της νόσου Covid-19
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
Οι συνάδελφοι οι οποίοι επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες στα πλαίσια της πανδημίας
του κορωνοϊού μπορούν να επισκέπτονται τη σελίδα https://ethelontes.gov.gr/ και να κάνουν τη σχετική εγγραφή.

Ανάπτυξη: chiosonline.gr