Εθελοντική αιμοδοσία
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
 Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης του κοινού για την εθελοντική αιμοδοσία ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου πραγματοποίησε την 1η Οκτωβρίου 2008, με επιτυχία, αιμοδοσία των μελών του στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο.

Ανάπτυξη: chiosonline.gr