Υποχρεωτική αναγραφή του ΑΜΚΑ στις συνταγές
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας

Με βάση τον Ν.3846/2010 (ΦΕΚ Α΄ 66/11-5-2010) άρθρο 32 παρ. 6 οι συνταγές φαρμάκων στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία του συνταγολογίου συμπεριλαμβανομένου και του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του αρμοδίου ιατρού που υπογράφει δεν εκτελούνται από τον Φαρμακοποιό.
Εφιστάται η προσοχή των συναδέλφων για την ορθή και κατά νόμο συνταγογράφηση για την αποφυγή δυσλειτουργιών.

Υπενθυμίζεται οτι το ΑΜΚΑ σας μπορείτε να δείτε στην διεύθυνση http://www.amka.gr/AMKAGR/ 

 

Ανάπτυξη: chiosonline.gr