Εφαρμογή απο 1/1/09 αναστολής της σύμβασης με ΟΠΑΔ
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
 Το Δ.Σ του Συλλόγου σε έκτακτο συμβούλιο στις 31/12/08 αποφάσισε την εφαρμογή της απόφασης της Συνέλευσης του Συλλόγου για αναστολή των συμβάσεων με τον ΟΠΑΔ απο 1/1/09 διεκδικώντας:

 

  1. Άμεση καταβολή από τον ΟΠΑΔ στους συμβεβλημένους ιατρούς όλων των οφειλομένων ποσών, με τους προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία τόκους (προβλέπονται για καθυστερήσεις οφειλών πέραν των δυο μηνών)
  2. Άμεση αναπροσαρμογή των σχεδόν επί 20ετία καθηλωμένων τιμών των εργαστηριακών και λοιπών ιατρικών πράξεων
  3. Απαγόρευση των εκβιαστικά ζητούμενων από ορισμένους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς εκπτώσεων επί του ούτως ή άλλως εξευτελιστικά χαμηλού κρατικού τιμολογίου
  4. Άμεση μηχανοργάνωση του ΟΠΑΔ και όλων των Ασφαλιστικών Οργανισμών, η οποία καθυστερεί υπερβολικά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ορθολογισμός των δαπανών τους
  5. Νομοθέτηση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης που αποτελεί πάγια διεκδίκηση του ιατρικού κόσμου

Ανάπτυξη: chiosonline.gr